Neste tuo markkinoille yhteisprosessoidun laivapolttoaineen kumppaninsa Nordic Marine Oilin kanssa – uusi ratkaisu vähentää merenkulkualan kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia

Neste pilotoi yhteistyökumppaninsa Nordic Marine Oilin kanssa Skandinaviassa uutta Neste Marine™ 0.1 Co-processed -laivapolttoainetta, joka auttaa vähentämään merenkulkualan kasvihuonekaasupäästöjä. ISCC PLUS -sertifioitu* laivapolttoaine vähentää kasvihuonekaasupäästöjä fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna jopa 80 prosenttia** elinkaarensa aikana tuotteen laadusta ja suorituskyvystä tinkimättä.

Merenkulun osuus maailmankaupasta on 90 prosenttia ja liikenteen päästöistä globaalisti 13 prosenttia (lähde: EU Climate Action, IMO). Toteuttamiskelpoisia ratkaisuja hiilijalanjäljen pienentämiseksi tarvitaan Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) tavoitteiden mukaisesti.

“Me Nesteellä olemme sitoutuneet auttamaan asiakkaitamme ja koko arvoketjua vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään. Uusiutuvat tuotteemme auttoivat asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä yhteensä 10,9 miljoonaa tonnia vuonna 2021. Meriliikenne on yksi suurimmista liikenteen päästölähteistä. Tuemme laivayhtiöitä siirtymässä kohti hiilineutraalia toimintaa ja esittelemme uuden Neste Marine 0.1 Co-processed -laivapolttoaineen, joka vähentää päästöjä välittömästi”, kertoo Nesteen laivapolttoaineista ja palveluista vastaava Sveta Ukkonen.

Nordic Marine Oil on erikoistunut laivapolttoaineiden ja voiteluöljyn toimittamiseen merenkulkualalle. Yhtiöllä on varastosäiliöitä ja bunkrausproomuja Tanskan tärkeimmissä satamissa, joissa myös uusi laivapolttoaine on saatavilla toukokuusta 2022 alkaen.

“Olemme äärimmäisen innoissamme lisäämässä tietoisuutta tästä vähäpäästöisestä laivapolttoaineesta. Nordic Marine Oil on rakentamassa vastuullisten ja ympäristöystävällisten tuotteiden valikoimaa, ja tämä yhteisprosessoitu laivapolttoaine on ensimmäinen askel, jonka avulla merenkulkuala voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjään. Rahti- ja charter-yhtiöille tuote tarjoaa vaivattoman ja kustannustehokkaan mahdollisuuden vähentää liikenteen CO2-päästöjä ja saavuttaa omat ilmastotavoitteet. Päästövähennys on välitön ja polttoaine on helppo ottaa käyttöön, sillä laivanvarustajat eivät joudu investoimaan laivan moottoreihin tai niihin tehtäviin muutoksiin. Kumppanuus Nesteen kanssa varmistaa sen, että voimme toimittaa huomisen polttoaineita meriteollisuudelle jo tänään”, sanoo Nordic Marine Oilin toimitusjohtaja Steen Møller.

“Merenkulkuala torjuu ilmastonmuutosta kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla. Uusi yhteisprosessoitu laivapolttoaineemme on kilpailukykyinen ja käyttökelpoinen ratkaisu laiva- ja rahtiyhtiöille sekä brändeille, jotka pyrkivät vähentämään koko arvoketjun kasvihuonekaasupäästöjä”, Sveta Ukkonen kertoo. “Nordic Marine Oilin kanssa kerättyjen kokemusten perusteella laajennamme tuotteen saatavuutta. Yhteisprosessoitu laivapolttoaine on meille strateginen askel, jonka myötä vähennämme riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista ja korvaamme raakaöljypohjaisia raaka-aineita uusiutuvilla raaka-aineilla.”

Neste Marine 0.1 Co-processed -laivapolttoaine valmistetaan Nesteen Porvoon jalostamolla, jossa uusiutuvia raaka-aineita prosessoidaan yhdessä fossiilisten raaka-aineiden kanssa perinteisessä jalostusprosessissa. Tämän niin kutsutun drop-in -polttoaineen koostumus on samanlainen kuin perinteisillä laivapolttoaineilla, joten sen käyttöönotto ei edellytä muutoksia laivan laitteistoon. Korkealaatuiseksi jalostettu yhteisprosessoitu laivapolttoaine on ISO 8217 -standardin vaatimusten mukainen, ja sillä on massabalanssiin perustuva kansainvälinen ISCC Plus -sertifiointi.

*) ISCC PLUS -sertifikaatti ei kata kasvihuonekaasujen todentamista pilottivaiheessa.
**) Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähennysten laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan RED II -direktiivin (EU) 2018/2001 mukainen.