Selvitys: Meriteollisuus kehittyvä kasvuala, olosuhdemuutoksiin syytä varautua

Suomen meriteollisuudella on hyvät tulevaisuudennäkymät. Mahdollisuuksien toteutuminen edellyttää, että ala kehittyy kokonaisvaltaisesti tavoitteenaan kilpailukyky ja menestys maailmanmarkkinoilla, arvioidaan 14.9.2021 julkaistussa työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa selvityksessä.

Meriteollisuus on kasvuala, joka tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia innovatiivisille ja kansainvälisesti kilpailukykyisille yrityksille. Suomesta löytyy kansainvälisesti vahvoja, innovatiivisia meriteollisuusyrityksiä, ja uusia syntyy. Selvityksen tekijät korostavatkin, ettei meriteollisuus ole ”auringonlaskun ala” vaan sillä on vahva tulevaisuus.

– Globaali kilpailu vaatii alan toimijoiden tiivistyvää yhteistyötä sekä osaamisperustan pitkäjänteistä uudistamista julkisten ja yksityisten toimijoiden kumppanuuksien kautta. Vähähiilisyyttä edistävät teknologiat, digitaaliset ratkaisut sekä tehokkaat arvoketjut ovat meriteollisuudessakin avain menestykseen, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

– Ehdotusta meriteollisuuden strategisesta kehittämisohjelmasta on harkittava tarkoin. Ohjelmassa voitaisiin koota yhteen nykyisiä toimenpiteitä ja yrityspalveluja, varmistaa niiden tarkoituksenmukaisuus sekä käynnistää tarpeen mukaan täydentäviä toimia vastaamaan alan uudistumistarpeisiin, sanoo Lintilä.

Meriteollisuus koostuu eri alustyypeille ratkaisuja tuottavien yritysten keskittymistä. Keskittymät ovat osin päällekkäisiä ja niiden yritykset vahvasti ristiinkytkeytyneitä. Selvityksen mukaan verkostoja ja yhteistyötä on syytä vahvistaa edelleen. Erityisesti aiempaa tehokkaampien arvoketjujen muodostaminen on välttämätöntä, jotta innovaatiotoiminta laajenee koko ketjuun ja siten parantaa kokonaisuuden globaalia kilpailukykyä.

Koronapandemian vaikutukset kansainväliseen risteilyliiketoimintaan heijastuvat myös Suomessa toimiviin risteilyalusten rakentamiseen keskittyviin meriteollisuusyrityksiin. Selvityksen mukaan kilpailutilanteen epäedullisen kehittymisen aihiot olivat olemassa jo ennen pandemiaa. Kilpailutilanteen muutos voi johtaa kotimaisten yritysten palvelemiseen keskittyneiden alihankkijoiden fuusioihin. Prosessin seurauksena Suomeen voi syntyä entistä vahvempi kansainvälisesti kilpailukykyisten yritysten joukko.

Valtioiden rooli meriteollisuudessa ja sen kehittämisessä on perinteisesti ollut merkittävä, eikä rooli selvityksen mukaan ole jatkossakaan heikkenemässä.

Selvityksen toteutti työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta Reddal Oy.