Sitowise suunnittelemaan Länsisataman laiturialueen muutoksia

Helsingin Satama Oy ja Sitowise ovat allekirjoittaneet sopimuksen ja aloittaneet yhteistyön Länsisataman laituri- ja kenttäalueilla tehtävien muutosten suunnittelusta. Hanke on osa Sataman Länsiprojektia. 

Helsingin Satama on käynnistänyt loppuvuonna 2022 Länsiprojektin. Taustalla on kaupunginhallituksen päätös satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa.

Hanke sisältää kolme osaprojektia:
– Projekti 1 Satamatunneli
– Projekti 2 Terminaali 1
– Projekti 3 Laituri- ja kenttäjärjestelyt.

Tämä aluesuunnittelutyö kuuluu P3 Laituri- ja kenttäjärjestelyt-osaprojektiin, jossa suunnitellaan Länsisataman laajentamiseen liittyvät kenttäalueet infran ja sähkötekniikan osalta, ja suunnittelutyö on kiinteästi sidoksissa muihin Länsiprojektin osaprojekteihin. Suunnittelu on osa EU:n rahoittamaa TWINPORT V-hanketta.

Helsingin Satama on valinnut aluesuunnittelukonsultiksi Sitowise Oy:n kuluvan vuoden keväällä. Sitowisen tehtäviin kuuluu Länsiprojektiin liittyvä kenttäalueiden aluesuunnittelu ja teknisiin järjestelmiin liittyvä aluesähkösuunnittelu sekä toteutuksen aikaiset työmaapalvelut. Hankittavan suunnittelupalvelun ensivaiheen kesto on arviolta 1.5.2023-30.4.2025. Hankinnan optiovaiheen kesto on arviolta 1.5.2025-31.12.2028, jonka käytöstä tilaaja päättää viimeistään 04/2025 aikana.

Aluesuunnittelun ensimmäisiä tehtäviä vuoden 2023 aikana on yleissuunnitelman tekeminen (layout-suunnitelma).

” Ammatillisesti on todella mielenkiintoista olla mukana kehittämässä Suomen vilkkaimman matkustajasataman aluetta. Länsisataman aluesuunnittelun lisäksi työhön kuuluu paljon yhteensovittamista Länsiprojektin muiden osaprojektien kanssa, mikä lisää kohteen haastavuutta”, toteaa Sitowisen suunnittelupäällikkö Juha Lahti.

“Mukava saada monialainen ja vakaa toimija Sataman kannalta merkittävään tehtävään, jonka tavoitteena on löytää mahdollisimman kestäviä ratkaisuja vanhoihin rakenteisiin ja samalla luoda uutta ja pitää koko ajan huolta liikenteen sujuvuudesta”, Helsingin Sataman projektinjohtaja Ari Parviainen iloitsee.

Länsiprojekti on osa Helsingin Satama Oy:n kehittämisohjelmaa. Länsiprojekti koostuu kolmesta eri hankkeesta, Satamatunnelista, Laituri- ja kenttähankkeesta ja Länsisataman uudesta Terminaali 1:stä. Satamatunneli on kaksisuuntainen raskaan- ja henkilöautoliikenteen väylä, joka johtaa Länsisatamasta Länsiväylälle. Laituri- ja kenttäalueiden kehittämisellä laajennetaan Länsisataman laiturialuetta ja uusitaan laitureita. Uusi T1 korvaa nykyisen Länsiterminaali 1:n, ja siitä on tarkoitus muodostaa matkustajien lisäksi asukkaita ja muita toimijoita palveleva kokonaisuus palveluineen.  

Helsingin Sataman kehittämisohjelma on kaupunginhallituksen hyväksymä pitkäaikaissuunnitelma, jonka tarkoituksena on keskittää Tallinnan liikenne Länsisatamaan ja Ruotsiin suuntautuva liikenne Katajanokalle siten että Eteläsatamasta vapautuu aluetta muuhun käyttöön. Tämän edellytyksenä on toteuttaa Länsiprojekti, siis rakentaa Satamatunneli ja muut Länsisataman hankkeet. Sataman kehittämisohjelma on kokonaisvaltainen, ja siihen liittyy myös Vuosaaren sataman laajentaminen tavaraliikenteen tarpeisiin vuosikymmenen loppupuolella.