Suomen ja Viron yhteistyö LNG-terminaalilaivan vuokraamiseksi etenee – ministereiltä yhteistyöpöytäkirja, siirtoverkkoyhtiöiden yhteistyö etenee suunnitellusti

Suomi ja Viro julkaisivat 29.4.2022 yhteisymmärryspöytäkirjan yhteistyöstä LNG-terminaalilaivan vuokraamiseksi. Pöytäkirjan (MOU) ovat allekirjoittaneet elinkeinoministeri Mika Lintilä ja Viron elinkeino- ja infrastruktuuriministeri Taavi Aas.

Suuren kokoluokan LNG-terminaalilaivan (FSRU) vuokraaminen on nopein tapa varmistaa irtautuminen venäläisen putkikaasun riippuvuudesta. Terminaalilaiva on tarkoitus saada käyttöön jo ensi talveksi. Laivan vuokraus mahdollistaa Suomen irtautumisen venäläisen putkikaasun riippuvuudesta.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 7.4.2022 toimenpiteitä suuren kokoluokan LNG-terminaalilaivan vuokraamiseksi yhteistyössä Viron kanssa.

Yhteisymmärryspöytäkirjassa sovitaan terminaalilaivan vuokraamisen lähtökohdista ja yhteistyön käytännön toteutuksesta.

Terminaalilaiva sijoitettaisiin Suomen etelärannikolle maakaasuverkon välittömään läheisyyteen. Tarvittavat satamarakenteet ja yhteys kaasuverkkoon rakennettaisiin sekä Suomeen että Viroon. On tärkeää, että terminaali on käytössä suurella varmuudella jo ensi talvena. Tämän vuoksi terminaalilaiva sijoitettaisiin ensi talveksi Virossa sijaitsevaan satamaan, jos sataman rakentamistyöt valmistuvat Virossa ennen Suomea.

Siirtoverkkoyhtiöt selvittävät yhteistyössä LNG-terminaalilaivan vuokrausta

Siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finland Oy sai tehtäväksi selvittää ja neuvotella yhteistyössä Viron siirtoverkkoyhtiön Elering AS:n kanssa LNG-terminaalilaivan vuokrauksen ehdot ja toteuttaa hanke mahdollisimman nopeasti etenkin huoltovarmuuden takaamiseksi.

”Hanke etenee suunnitellusti ja erittäin hyvässä yhteistyössä Elering AS:n kanssa. Suomen ja Viron valtioiden nopea reagointi muuttuneeseen tilanteeseen oli ensiarvoisen tärkeää. On ollut hienoa nähdä saamamme positiivinen vastaanotto sekä tuki hankkeen edistämiseksi eri sidosryhmissä. Etenemme vaiheittain ja tiedotamme asiasta mahdollisimman pian, jotta sidosryhmät pystyvät varautumaan omilla toimillaan.”, kommentoi Gasgrid Finland Oy:n toimitusjohtaja Olli Sipilä.

Myös solidaarisuuskaasuntoimituksia koskeva sopimus maiden välillä allekirjoitettu

Suomi ja Viro ovat allekirjoittaneet myös EU:n kaasun toimitusvarmuusasetuksen mukaisen valtiosopimuksen yhteisvastuutoimenpiteistä kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi. Siihen on kirjattu puitteet yhteisvastuumekanismin soveltamisesta viimeisenä keinona vakavissa kaasun toimitushäiriötilanteissa.

Sopimuksella osapuolet sitoutuvat toimiin tilanteissa, jossa toisen sopijapuolen alueella kaasun toimitusta yhteisvastuumekanismin piiriin kuuluville suojatuille asiakkaille ei kyetä varmistamaan. Sopimus sisältää määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan. Siten sopimuksen hyväksyminen edellyttää vielä eduskunnan hyväksymistä ja sen määräykset tulee saattaa voimaan lailla.