:TULLI: Tavaraviennin arvo laski 11,9 prosenttia vuonna 2020

Kauppataseen alijäämä selvästi suurempi kuin vuotta aiemmin

Suomen tavaraviennin arvo laski 11,9 prosenttia vuonna 2020 Tullin ennakkotietojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 57,3 miljardia euroa. Tuonnin arvo väheni 9,9 prosenttia. Tavaratuonti oli arvoltaan lähes 59,4 miljardia euroa.

Edellisvuonna 2019 vienti kasvoi 2,2 prosenttia, mutta tuonti laski 1,1 prosenttia. Vuonna 2018 sekä vienti että tuonti nousivat 6,6 prosenttia.

Neljänneksittäin tarkasteltuna vienti laski eniten vuoden 2020 toisella neljänneksellä, 21,6 prosenttia, ensimmäisellä neljänneksellä vienti laski 12,3 prosenttia ja kolmannella 11,0 prosenttia. Vuoden viimeisellä neljänneksellä vienti laski 2,5 prosenttia. Tuonti väheni ensimmäisellä neljänneksellä 2,5 prosenttia, toisella 20,7 prosenttia ja kolmannella 9,8 prosenttia. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tuonti väheni 6,1 prosenttia. Viimeisen neljänneksen luvut ovat ennakollisia tietoja.

Joulukuun 2020 vientiin tilastoitiin arvoltaan hieman yli 950 miljoonan euron merialustoimitus, vuotta aiemmin joulukuussa vietiin arvoltaan lähes yhtä suuri merialus.

Kauppataseen alijäämä kasvoi selvästi viime vuonna edellisvuoteen verrattuna. Kauppatase jäi ennakkotietojen mukaan 2,0 miljardia euroa alijäämäiseksi vuonna 2020. Alijäämä EU-maiden kanssa käydyssä kaupassa nousi 4,0 miljardiin euroon. Mutta EU-maiden ulkopuolisten maiden kanssa käytävässä kaupassa kauppatase oli lähes 2,0 miljardia euroa ylijäämäinen. Vuonna 2019 kauppatase oli alijäämäinen lähes 0,8 miljardia euroa. Kauppa EU-maiden kanssa oli tuolloin 2,3 miljardia alijäämäinen ja kauppa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa 1,5 miljardia ylijäämäinen, molemmat vuodet laskettuna EU27:llä. Vuonna 2018 kauppataseen alijäämää kertyi 2,9 miljardia euroa.

EU-maihin suuntautunut vienti laski 12,8 prosenttia vuonna 2020. Vienti euroalueelle väheni 13,6 prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin laski 10,7 prosenttia. Tuonti EU-maista pieneni 7,5 prosenttia ja tuonti muista maista laski 13,1 prosenttia. Vuonna 2019 vienti nykyisiin EU-maihin kasvoi 2,5 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle nousi 1,7 prosenttia. Tuonti EU-maista suureni vuonna 2019 vähemmän kuin vienti, 0,7 prosenttia. Tuonti EU-maiden ulkopuolelta väheni samaan aikaan 3,5 prosenttia.

Yksityiskohtaiset tiedot ovat käytettävissä tammi-marraskuun 2020 osalta. Investointitavaroiden vienti väheni tammi-marraskuussa 7,0 prosenttia ja niiden osuus koko tavaraviennistä oli 27,5 prosenttia. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden vienti laski 14,0 prosenttia, niiden osuus tavaraviennistä oli 48,5 prosenttia. Kuljetusvälineiden vienti väheni 25,2 prosenttia ja osuus oli 8,7 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo laski eniten, 32,9 prosenttia ja osuus viennistä kutistui 6,8 prosenttiin. Kulutustavaroiden vienti sen sijaan nousi, 3,2 prosenttia, mutta osuus viennistä oli vain 3,6 prosenttia. Myös elintarvikkeiden ja juomien vienti kasvoi, 3,3 prosenttia ja tavararyhmän osuus oli 2,8 prosenttia kokonaistavaraviennistä. Tulli julkaisee ulkomaan tavarakaupan yksityiskohtaiset maa- ja tavaratiedot koko viime vuoden osalta 26.2.2021.

Myös tuonnissa poltto- ja voiteluaineiden kauppa laski eniten, 37,4 prosenttia vuoden 2020 tammi-marraskuussa. Tämän ryhmän osuus koko tavaratuonnista oli 10,3 prosenttia. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti väheni 6,6 prosenttia ja osuus oli 30,7 prosenttia. Investointitavaroiden tuonti väheni 4,6 prosenttia ja osuus koko tuonnista oli 21,8 prosenttia.  Kuljetusvälineiden, joiden osuus oli 12,9 prosenttia, tuonnin lasku oli 14,0 prosenttia. Kulutustavaroiden tuonti kasvoi viime vuoden tammi-marraskuussa 1,1 prosenttia (osuus 12,0 %), mutta elintarvikkeiden ja juomien tuonti väheni 2,0 prosenttia (osuus 7,2 %).

Tulli, Tilastointi