Turun AMK:n kehittämä autonomisen liikenteen testialus kulkee kesällä saaristomerellä

Etäohjattavat, automatisoidut ja autonomiset kulkuneuvot muodostavat kasvavan alan, johon kohdistuu paljon tuottavuuteen, ekologisuuteen ja turvallisuuteen liittyviä odotuksia. Suomi on yksi automatisoitujen ja autonomisten kulkuneuvojen tutkimuksen edelläkävijämaista.

Alus on ensimmäinen sähköpropulsiolla toimiva työvene Suomessa. Noin seitsemän metrin pituinen testialus on varustettu erilaisilla sensoreilla, ja sen tarkoituksena on kerätä meriliikenteen toimintaympäristöstä tärkeää dataa autonomisen liikkumisen mahdollistavaa koneoppimista varten. Koneoppimisalgoritmien avulla voidaan luoda tilannetietoisuus aluksen ympäristöstä ja tehdä autonomisia navigointipäätöksiä, joilla esimerkiksi optimoidaan kuljettu reitti tai väistetään muita kulkijoita.

–  Testialus tuo tekoälyä hyödyntäviä automatisoituja meriliikenteen toimintoja ja pitkällä aikavälillä autonomisia aluksia lähemmäs operatiivista ja kaupallista käyttöä, kertoo Turun ammattikorkeakoulun yliopettaja ja Wireless Communication and Cybersecurity -tutkimusryhmän vetäjä Jarkko Paavola.

Testialus tulee operoimaan saaristomerellä kesällä 2023. Turun ammattikorkeakoulu on tutkinut autonomista merenkulkua jo useamman vuoden ajan. Fyysisen testialuksen lisäksi Turun ammattikorkeakoulu on myös kehittämässä testialuksen etäohjauskeskusta.

– Tekoälyalgoritmien toiminnan tarkkailuun tarvitaan keskus, josta toimintaa voidaan ohjata ja seurata ilman että olemme fyysisesti aluksella. Etämonitorointi ja etäoperointi ovat erityisen käyttökelpoisia sovelluksissa, joissa on rajattu määrä asiantuntijoita, joilla on vaadittava osaaminen tehtävään ja välimatkat fyysisiin operoinnin kohteisiin ovat pitkiä, pohtii Turun AMK:n johtava asiantuntija Juha Kalliovaara.

Turun autonomisen liikenteen testialuksen rungon on rakentanut ja toimittanut Alpo Pro Boats Oy. Sähköpropulsioon liittyvät komponentit on toimittanut Electromarine Oy ja TS Technik Oy on toimittanut pääosan navigointielektroniikasta. Testialushanketta ovat sponsoroineet muun muassa Wallas-Marin Oy ja Epec Oy. Autonomisen liikenteen testialus on saanut rahoituksen REACT-EU:n EAKR-rahoituksesta.

– Olemme kiitollisia kumppaneidemme tuesta ja rohkeudesta olla mukana kehittämässä tulevaisuuden meriliikennettä, jatkaa Kalliovaara.