Vaasa–Uumaja-väliä liikennöivän matkustaja-autolautta Aurora Botnian luovutus siirtyy heinäkuulle

Rauma Marine Constructionsin telakalla Raumalla rakennustöiden loppuvaiheessa oleva Aurora Botnia luovutetaan tämän vuoden heinäkuun puolivälissä. Heinäkuulle tarkentuneen luovutusajankohdan myötä RMC pystyy varaamaan riittävän ajan innovatiivisen polttoaineratkaisun valmisteleville töille ja varmistamaan telakalla koronaturvallisen työskentely-ympäristön.

Aurora Botnia palasi viime viikolla ensimmäiseltä merikoeajoltaan, jolla testattiin laivan suorituskykyä. Hyvin onnistuneen koeajon jälkeen RMC:n telakalla on valmistauduttu seuraavaan merikoeajoon, jolla keskitytään testaamaan laivan ensisijaisena polttoaineena käytettävää nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä.

Toisen merikokeen valmistelevien töiden myötä on tarkentunut myös Aurora Botnian luovutusaikataulu.

Kyseessä on uuden sukupolven matkustaja-autolautta, joka pystyy hyödyntämään polttoaineenaan LNG:tä, sähköä ja tulevaisuudessa myös biokaasua. Innovatiivisen polttoaineratkaisun valmistelevat työt ovat vieneet ennakoitua enemmän aikaa, minkä myötä luovutusajankohta on tarkentunut heinäkuulle”, kertoo Rauma Marine Constructionsin toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa.

Heinimaan mukaan on myös erittäin tärkeää, että rakennustöiden loppuvaihe pystytään hoitamaan mahdollisimman koronaturvallisesti.

Päätimme yhdessä tilaajan kanssa jo maaliskuussa, että tärkeintä on saada aluksen viimeistely- ja käyttöönottotöissä toimivien määrä pidettyä koronan kannalta turvallisissa rajoissa. Tässä olemme onnistuneet, ja koronatilanne on pysynyt telakalla rauhallisena. Heinäkuun luovutusaikataululla pystymme jatkamaan työskentelyä sen eteen, että alus saadaan luovutettua turvallisuudesta tinkimättä.”