:VÄITÖS: Tulevaisuuden risteilyalukset rakennetaan vastuullisiksi yhteistyön avulla

KTL Leena Jokinen esittää väitöskirjansa ”Ideation for future cruise ships. Collaborative foresight in cruise ship concept ideation” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa

Tulevaisuudessa yhteistyön tärkeys uuden risteilyaluksen suunnittelussa ja visioinnissa korostuu entisestään, koska uudet laivaprojektit ovat yhä monimutkaisempia ja ne toteutetaan yhteistyössä useiden organisaatioiden kanssa. KTL Leena Jokisen väitöskirja keskittyy tulevaisuusajattelun vaikutukseen laivojen ideoinnissa ja erityisesti rakennusvaiheen vastuullisuuden kehittämiseen yhteistyöverkostossa.

Risteilyalusten suunnittelu ja rakentaminen ovat tulevaisuuteen suuntautuvaa toimintaa, koska laivan käyttöikä on noin 50 vuotta. Visioiden ja uusien ideoiden luominen on ratkaisevan tärkeää strategisessa ennakoinnissa ja liiketoiminnan kehittämisessä.

Ideoita ja visioita uusiin laivoihin tuovat laivanrakennukseen erikoistuneiden suunnittelutoimistojen designerit, varustamoiden laiva-arkkitehdit ja telakoiden suunnittelijat. Tulevaisuuden laivojen kehittäminen tapahtuu monessa eri vaiheessa, jossa uusia ratkaisuja otetaan mukaan. Laivojen suunnittelijoiden joukko koko maailmassa on varsin pieni verrattuna esimerkiksi talojen suunnittelijoihin.

– Henkilökohtaiset sosiaaliset suhteet eri organisaatioiden suunnittelijoiden välillä ovat merkittävä tekijä siinä, miten uusia oivalluksia saadaan laivaprojektiin mukaan. Tasa-arvoiset ja luottamukselliset välit eri toimijoiden välillä luovat otollisen ilmapiirin tulevaisuuden ideointiin ja ideoiden jakamiseen. Tulevaisuuden ideointi yhteistyössä tapahtuu arkityön tasolla eikä systemaattisesti ennakointijärjestelmien piirissä, Jokinen kertoo.

Jokisen väitöstutkimuksen keskeiset tulokset osoittivat, että telakan toimijoilla oli keskeinen rooli vastuullisuuden ohjaamisessa alihankkijaverkostossa. Laivan kokonaisvastuullisuus kehittyy monen eri toimijan yhteistyön tuloksena, siksi tulevaisuudessa vastuullisuuden kehittämisessä olisi syytä saada myös alihankkijaverkoston ideoita mukaan suunnitteluprosessiin alusta asti.

Tutkimuksessa tunnistettiin myös neljä tulevaisuuskuvaa vastuullisuuden kehittämiseksi: ”raha ohjaa”, ”asiakas on aina oikeassa”, ”fokusoidaan paikallistalouteen” ja ”maailman vastuullisimmat alukset”. Tulevaisuuteen kurottava yhteistyö laivan ideointivaiheessa tuo erilaisen näkökulman vastuullisuuden kehittämiseen kuin indikaattoreihin ja menneen kehityksen tulostietoihin nojaava kehittäminen.

– Yhteistyösuhteiden analysointi valottaa sitä, kenellä organisaatioiden välisessä verkostossa on ratkaiseva rooli uusien ideoiden luomisessa. Ihmiskeskeinen lähestymistapa tuo myös lisäarvoa strategiseen ennakointiin ja uuden näkökulman toimintaympäristön hahmottamiseen ja skenaarioiden rakentamiseen rinnalle, täydentää Jokinen.

***

KTL Leena Jokinen esittää väitöskirjansa ”Ideation for future cruise ships. Collaborative foresight in cruise ship concept ideation” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 25.3.2022 klo 12.00 (Turun kauppakorkeakoulu, LähiTapiola-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Kerstin Cuhls (Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, Saksa) ja kustoksena professori Toni Ahlqvist (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on tulevaisuudentutkimus.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä UTUPubissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8776-4