Valtioneuvosto esittää alusten bareboat-kaksoisrekisteröinnin sallimista

Valtioneuvosto esitti 17. kesäkuuta 2021, että tasavallan presidentti vahvistaisi merilain ja alusrekisterilain muutokset, joilla mahdollistetaan bareboat-kaksoisrekisteröinti.

Lakimuutokset mahdollistavat alusten määräaikaisen bareboat-kaksoisrekisteröinnin Suomessa samanaikaisesti, kun aluksen omistusoikeus on rekisteröity toiseen valtioon. Kaksoisrekisteröinti on mahdollista silloin, kun ulkomainen alus rahdataan Suomeen niin sanotulla bareboat-rahtaussopimuksella eli ilman miehistöä.

Kaksoisrekisteröinti tuo joustavuutta varustamoiden toimintaan ja tuo mahdollisesti Suomen lipun alle uutta tonnistoa. Tämä edistää suomalaisten varustamoiden kilpailukykyä ja luo työpaikkoja suomalaisille merenkulkijoille.

Mitä seuraavaksi?

Lait menevät seuraavaksi tasavallan presidentin vahvistettavaksi. Lait esitetään tulevan voimaan heinäkuun 1. päivänä 2021.