Venäjän lipun alla purjehtivien alusten tulo EU:n satamiin kielletään

Euroopan unioni on antanut 8.4.2022 asetuksen, jolla tiukennetaan Venäjän vastaisia pakotteita Ukrainan sodan vuoksi. Pakotteet tulevat koskemaan Venäjän lipun alla purjehtivia aluksia. Alusten tulo EU:n satamiin on kielletty 16.4.2022 klo 00.00 alkaen.

Asetuksen toimeenpanon tukemiseksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on alusliikennepalvelulain toimivaltaisena viranomaisena ohjeistanut Fintraffic meriliikenteenohjausta ja Finnpilot Pilotage Oy:tä asetuksen toimeenpanosta. Fintraffic meriliikenteenohjaus tarjoaa alusliikennepalvelua.

Venäjän lipun alla purjehtivan aluksen Suomen satamaan tulo on kielletty 16.4.2022 klo 00.00 alkaen. Kielto koskee myös aluksia, jotka on siirretty Venäjän lipun alta muiden maiden lipun alle 24.2.2022 jälkeen. Viaton kauttakulku eli avomerellä kulkeminen on edelleen sallittua.

Eräille aluksille voidaan myöntää poikkeuksia. Poikkeusten myöntäminen liittyy kuljetettavaan rahtiin. Lupaviranomaisena toimii ulkoministeriö.

Satamaantulokielto koskee aluksia, jahteja ja huviveneitä. Satamaantulokielto ei koske apua tarvitsevia aluksia, jotka hakevat turvapaikkaa, käyntisatamaa hätätilanteessa meriturvallisuuteen liittyvistä syistä tai ihmishenkien pelastamiseksi merellä.

Säädökset on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä

Euroopan komissio 11.4.2022: Prohibition to access EU ports – FAQ  (pdf)