Wasalinen Aurora Botnialle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Wasalinen Aurora Botnia alukselle Avainlippu-tunnuksen. Aurora Botnia aloitti liikennöinnin elokuussa 2021 Vaasan ja Uumajan välillä. Se on rakennettu Rauma Marine Constructions telekalla ja laivan kotimaisuusaste on yli 80%.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkki voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus tuotteen omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen kohdistuvat kustannukset.

”Aurora Botnia on rakennettu Suomessa. Olemme myös ylpeitä siitä että moni Vaasalainen yritys on osana tätä alusta, muun muassa Wärtsilä, Danfoss, ABB ja WeTech. Meille kotimaisuus on tärkeää ja halusimme näin ollen hakea Avainlippua, jotta se näkyisi myös markkinoinnissamme”, kertoo Peter Ståhlberg, Wasalinen toimitusjohtaja.

Avainlippu-merkki tunnetaan Suomessa erittäin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti ja noin puolet suomalaisista yhdistää Avainlippu-merkkiin vastuullisuuden.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen tuotteen hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

– Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Mentu kertoo.