Estonian rauhoittamisesta annettua lakia muutetaan väliaikaisesti

Hallitus esittää, että matkustaja-alus M/S Estonian hylyn rauhoittamisesta annettua lakia muutetaan väliaikaisesti.

Lakiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan viranomaiset voivat ryhtyä laissa tarkoitetulla rauhoitetulla alueella aluksen uppoamista koskeviin tarpeellisiin tutkinta- ja selvitystoimenpiteisiin. Tarkoituksena on, että hylyn kyljessä olevien, syksyllä 2020 julkaistusta filmimateriaalista ilmenevien repeämien merkitys aluksen uppoamisen kannalta voidaan asianmukaisesti selvittää. Tutkintatoimet suorittavat pääasiassa Viro ja Ruotsi.

Ottaen huomioon että M/S Estonian hylky on merionnettomuuden uhrien viimeinen leposija, lakimuutos olisi väliaikainen.

Se olisi voimassa 1.7.2021 lähtien vuoden 2024 loppuun, johon mennessä tarvittavat tutkintatoimet voidaan saattaa päätökseen.