Kalastusalusten miehistöluetteloa koskeva vaatimus voimaan 19. joulukuuta 2021

Palkattua miehistöä käyttävillä kalastusaluksilla on 19. joulukuuta 2021 lähtien oltava miehistöluettelo, jonka kopio on toimitettava maissa oleville valtuutetuille henkilöille.

Laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettuun lakiin tehdyllä muutoksella pannaan täytäntöön EU:n neuvoston direktiivin vaatimus.

Velvollisuus ei koske itsenäisesti kalastusta harjoittavia eikä muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa kalastavia ammatinharjoittajia.

Valtioneuvosto esitti lain vahvistamista 2. joulukuuta 2021. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 3. joulukuuta 2021.