:LAIVALISTA: Museovirasto jakoi avustusta 33:n kulttuurihistoriallisesti arvokkaan liikennevälineen restaurointiin

S/S Tippa Karvalakkiregatassa 2016 lähdössä Savonlinnasta Laukansaareen Kuvaaja: Koothe – Oma teos, CC BY-SA 4.0

Avustusta saaneet kohteet ovat historiallisesti arvokkaita kulkuneuvoja, joiden säilyminen halutaan turvata. Tyypillisin avustettava entisöintihanke vuonna 2021 oli kulkuvälineen rungon tai korin kunnostustyöt. Moni hankkeista myös työllistää alan ammattilaisia ja siten edistää vanhojen työtapojen säilymistä.

Avustuksia myönnettiin niin yksityishenkilöiden, yhteisöjen, yritysten kuin aatteellisesti ja ammatillisesti hoidettujen museoiden hankkeisiin. Avustettavien kohteiden joukossa on neljä lentokonetta, viisi rautatieliikenteen kalustoyksikköä, viisi kuorma-autoa, kaksi linja-autoa, kuusi henkilöautoa, kaksi höyryhinaajaa, hevosvaunut, paloauto, telatraktori, purjelaiva, moottorilaiva, purjevene ja yksi moottorivene. Lisäksi tuettiin Jokioisten museorautatien kunnostustöitä sekä höyrykattilasuojan rakentamista.

Avustushakemuksia tuli 116 kappaletta, ja niissä haettiin yhteensä 1 562 670 euroa. Tarkoitusta varten asetetun määrärahan suuruus oli 337 600 euroa. Tästä summasta päätettiin myöntää avustusta 33 kohteelle. Suurin myönnetty avustus oli suuruudeltaan 60 000 euroa, pienin 1000 euroa.

Arvokkaat kulkuvälineet halutaan pitää käyttökunnossa

Liikkuminen ja kuljettaminen ovat yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan universaaleja perustoimintoja. Vanhat kulkuvälineet ovat todisteita teollisuuden, talouden ja yhteiskunnan kehityksestä. Vanhojen kulkuvälineiden säilyttäminen käyttökunnossa perustuu taitoon. Korjaamisen taito on aineetonta kulttuuriperintöä, jonka säilymistä avustuksilla halutaan tukea.

Museovirasto tukee avustuksilla hankkeita, joilla tuetaan arvokkaaksi luokiteltujen kulttuuriperintökohteiden kestävää käyttöä ja hoitoa. Tavoitteena on varmistaa, että Suomessa säilyy edustava otos kulkuvälineitä asianmukaisessa käyttökunnossa.

– Käyttökuntoinen vanha kulkuväline on “real thing” – se pystyy kertomaan tarinoita sekä tarjoamaan kokemuksia ja elämyksiä, joihin vitriinin asetettu esine tai VR-lasit eivät pysty, kuvailee erikoistutkija Hannu Matikka Museovirastosta.

Hakemusten laadullisessa arvioinnissa kiinnitettiin ensimmäisenä huomioita hankkeen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Tämän jälkeen arvioitiin kulkuvälineen arvo ja merkitys sekä hankkeen laatu ja vaikuttavuus kohteen palauttamiseksi tai säilyttämiseksi käyttökuntoisena.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvioitaessa kiinnitettiin huomiota hankkeiden työllistäviin vaikutuksiin, kulkuvälineen käyttöön, ylläpitoon ja kunnostukseen liittyvää tiedon ja taidon säilyttämiseen ja jakamiseen sekä hankkeiden osallistaviin vaikutuksiin. Myönnettävän avustuksen suuruus voi olla 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista, eli jokainen avustuksensaaja laittaa entisöintihankkeeseensa aina vähintään Museoviraston myöntämän summan verran omaa rahaa.

VESIKULKUNEUVOT (7 kpl, 126 500 €)

Dynamo Shipping ltd Oy, Helsinki
Kuunari Kathrina, 1949


E
sitetään 60 000 euroa aluksen rungon kunnostukseen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 120 000 euroa.

Kulttuurihistoriallisesti arvokas alus, ainoa kolmimaiseksi rakennettu kulkukuntoisena säilynyt Suomessa rakennettu purjelaiva. Suunnitellut korjaukset ovat tärkeitä aluksen säilymiselle kulkukuntoisena, hankesuunnitelma laadittu oikeassa suhteessa aluksen muuhun korjaustarpeeseen. Hanke työllistää alan osaajia Suomenlinnan telakalla säilyttäen ja jakaen työalan osaamista. Hankkeessa on mukana vapaaehtoistyön ja harrastamisen elementtejä, kiinnostuneille tarjotaan myös mahdollisuus päästä mukaan laivan käyttöön hankkeen valmistuttua.

Föreningen Navigator r.f., Åbo
S/y Navigator, 1947

Föreslås 25 000 euro för renovering av skrovet. Godkända totalkostnader 50 000 euro.

En unik båt i Finland vars historia är välkänd. Reparationer har gjorts regelbundet och båten har hållits i gott skick. Renoveringsprojektet är nödvändigt för båtens struktur och driftsäkerhet.

Båten har seglat sedan 1980 i 41 säsonger som skolningsbåt för Finlands Svenska Souter r.f. Föreningen Navigator r.f. äger och förvaltar båten på ett sätt där båtens kulturhistoria bevaras. I scoutbruk har båten seglat en sträcka som motsvarar över fem varv runt ekvatorn och närmre 3 000 personer har fått uppleva en del av finländsk båtsportshistoria i dess rätta element.


Suomen Höyrypursiseura r.y., Helsinki
Höyrykattiloiden suojakatos

Esitetään 3200 euroa höyrykattiloiden suojakatoksen rakentamiseksi. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 6400 euroa.

Suomen Höyrypursiseura ry hallinnoi Laitaatsillan telakka-alueella varastoaluetta, jolla säilytetään yhdistyksen omistamia ja hallinnoimia laivahöyrykattiloita sekä muita höyrytekniikkaan liittyviä koneita ja laitteita. Kyseiselle varastoalueelle rakennetaan katos, joka mahdollistaa kattiloiden ja muiden kookkaampien laitteiden asianmukaisen säilytyksen, ja antaa mahdollisuuden siirtää alueelle myös muualla varastoituja komponentteja.

Petri Luotio, Kotka
Vesibussi Tuula, 1951

Esitetään 9000 euroa aluksen rungon kunnostukseen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 18 000 euroa.

Vesibussi Tuula on Seppälän Veneveistämöllä Summassa rakennettu vesibussi, josta on pidetty hyvää huolta. Malliltaan poikkeava, historia on hyvin tiedossa. Omassa vesistössään ainoa vastaava, ja koko maassa vanhin yhä edelleen käytössä oleva vesibussi. Alus tarjoaa matkailukäytössä kokemuksia ja elämyksiä vanhan puurakenteisen vesibussin kyydissä Pielisellä. Aluksen säilymisen kannalta tärkeä hanke, jolla on työllistävä vaikutus omalla alueellaan.

Riku Elomaa, Savonlinna
Höyryhinaaja Tippa,
1892

Esitetään 5 800 euroa aluksen höyrykattilan kunnostukseen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 11 600 euroa.

Rauma-Repola Oy:n vanha höyryhinaaja. Hanke on välttämätön aluksen käytön kannalta, ja se työllistää sekä työalan osaajia että vapaaehtoisia.

Höyryhinaaja Ahkera Oy, Kotka
Höyryhinaaja Ahkera, 1870

Esitetään 3500 euroa aluksen höyrytekniikan kunnostukseen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 7000 euroa.

Kohde on huomattavan vanha ja pitkään käytössä ollut höyryhinaaja. Aluksella on merkittävä rooli Itä-Suomen ja Kymenlaakson metsäteollisuuden varhaishistoriassa. Tärkeä hanke, jolla varmistetaan aluksen käyttöönotto.

Jatkossa s/s Ahkeran kotisatama tulee olemaan Savonlinnan Riihisaari, jossa kuka tahansa pääsee tutustumaan alukseen. Aluksella on myös oma tukiyhdistys, johon voi liittyä jäseneksi. Yhdistys ylläpitää säännöllisesti mm. aluksen kunnostustöistä kertovaa blogia ja sivustoa.

Tilausravintola Kuninkaan Lohet Oy, Helsinki
Salonkivene Albatros, 1951

Esitetään 20 000 euroa aluksen rungon, kannen ja kansirakenteiden kunnostukseen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 40 000 euroa.

Tunnetun ja arvostetun suunnittelijan vene, joka edustaa tyylipuhdasta 1950-luvun huvivenettä. Muita saman kokoluokan ja tyylin veneitä jäljellä vain muutama yksilö.

Vene kunnostetaan täydellisesti huonosta lähtökunnostaan huolimatta, ja otetaan hankkeen valmistuttua matkailukäyttöön pääkaupunkiseudulla. Hanke työllistää ammattitaitoisen venepuusepän.