Miinantorjunta-alus NRF-valmiuteen vuodeksi 2022

Miinantorjunta-alus Katanpää (40) Särkänsalmessa merivoimien vuosipäivää 2012 seuraavana aamuna. Kuva: MKFI – Oma teos, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20217440

Merivoimat asettaa Katanpää-luokan miinantorjunta-aluksen Naton nopean toiminnan joukkojen täydentävän toiminnan valmiuspooliin vuodeksi 2022.

Osallistuminen Naton valmiusjoukkotoimintaan, NATO Response Force (NRF), kehittää Merivoimien alusten ja joukkojen suorituskykyä ja kansainvälistä yhteensopivuutta sekä valmiutta asettaa yksiköitä merelliseen kriisinhallintatehtävään.

Valmiusvuodelle on suunniteltu osallistumista Naton miinantorjuntaan liittyvään toimintaan, jolla syvennetään yhteensopivuutta ja suomalaisten joukkojen omaa osaamista. Alkuvuoteen sijoittuu Naton johtama miinantorjunnan esikuntaharjoitus Dynamic Move 22, johon Suomesta osallistuu Rannikkolaivaston 4. Miinantorjuntalaivueen esikuntahenkilöstöä. Keväällä ja kesällä Katanpää-luokan miinantorjunta-alus osallistuu Naton pysyvän miinantorjunta-alusosaston harjoitustoimintaan, muun muassa BALTOPS 22-harjoituksessa.

Rannikkolaivaston Katanpää-luokan miinantorjunta-alus ja laivueen henkilöstö lähtevät vuoden 2022 valmiusjaksoon hyvin valmistautuneina. Vastaava valmiusjakso toteutettiin vuonna 2020, jolloin toiminnasta saatiin paljon hyviä kokemuksia.

– Ensi vuonna pääsemme hyödyntämään vuodesta 2020 saatuja oppeja. Nyt tiedämme jo valmiiksi, että meillä on kyky toimia kansainvälisessä alusosastossa, ja voimme keskittyä yhteistoiminnan edelleen kehittämiseen. Tarkoitus on paitsi syventää osaamista kansainvälisessä esikuntatyöskentelyssä myös verkottua muiden miinantorjunnan ammattilaisten kanssa, kuvailee 4. Miinantorjuntalaivueen komentaja, komentaja Juhani Lehtimäki.

Yhteisestä harjoittelusta huolimatta Katanpää-luokan miinantorjunta-alus ei automaattisesti osallistu valmiusvuoden aikana mahdolliseen kansainväliseen kriisinhallintaoperaatioon. Suomalaisaluksen osallistuminen operaatioon vaatii aina kriisinhallintalain mukaisen erillisen poliittisen päätöksen.

Valmiusjoukkopooliin osallistuminen on osa normaalia Puolustusvoimien kansainvälistä yhteistoimintaa, johon Suomi on osallistunut vuodesta 2012 alkaen.