:ONNETTOMUUDET: Kännykkä painoi kosketus­näyttöä – Suomen suurin lossi rysäytti laituriin

Maantielautta L-317 otettiin käyttöön alkuvuonna 2023. Kuvassa lossi on telakalla. 

Lossiliikenteen kustannustehokkuuden ajaman automaation lisääntyessä on kiinnitettävä huomiota myös automaation asettamiin osaamisvaatimuksiin sekä erilaisten lossipaikkojen turvallisuushaasteisiin

Onnettomuustutkintakeskus on saanut valmiiksi tutkinnan maantielautta L-317:n (lossin) törmäämisestä Retaisten laituriin Korppoossa illalla 13.4.2023. Lossin ohjailukyvyn menetys johti törmäykseen. Lossi palasi liikenteeseen viisi päivää törmäyksen jälkeen.

Tutkinnan keskiössä olivat lossin määritelmän ongelmat: losseja voidaan pitää joko maanteiden jatkeena tai niin sanottuina muina aluksina. Myös lossien turvallisuus ja turvallinen käyttö, miehitys ja miehistön pätevyys sekä lossin kuljettajan koulutuksen toteutus ja valvonta nousivat esille Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnassa.

Lossinkuljettajien osaamis- ja koulutustaustat vaihtelevat suuresti.

Lossinkuljettajille ei ole määritelty erillisiä merenkulun pätevyysvaatimuksia, vaan palveluntarjoaja pätevöittää heidät tehtävään. Lisäksi lossien automaatiota pyritään lisäämään – kustannustehokkuuden ajamana. Toimintajärjestelmät ovat yhä monimutkaisempia ja niiden sujuva käyttö vaatii osaamista ja koulutusta”, toteaa tutkinnanjohtaja Risto Haimila.

Haimila jatkaa: ”Korppoon lauttapaikalla oli operoitu aikaisemmin yhteysaluksilla. Kustannussyyt ajoivat kuitenkin lauttapaikan muutosta lossireitiksi. Liikenne- ja viestintäviraston virtuaalivaijerimääräys vuodelta 2022 mahdollisti muutoksen. Automaation määrää lisättiin, mutta maantielauttojen (lossien) miehityksiin ja pätevyyksiin liittyvät näkökohdat jäivät muutoksessa vähemmälle huomiolle”.

Lossiliikenteen järjestämisen ja valvonnan viranomaisvastuut ovat hajaantuneet Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Traficomin kesken. Varsinais-Suomen ELY-keskus on sekä tilaaja, että turvallisuuden ja laadun valvoja. Se päättää myös tarvittaessa lossien miehityksestä. Merenkulun valvovalla viranomaisella, Traficomilla, on vastuullaan lossien tekniseen turvallisuuteen ja turvalliseen käyttöön liittyvät tehtävät painottuen lähinnä lossien katsastuksiin.

Tästä seuraa, että lossiliikenteen palveluntarjoajalle jää erittäin suuri vastuu liikenteen yleisestä turvallisuudesta ja sujuvuudesta eri lossipaikoilla ja erilaisella kalustolla toteutettavasta henkilö- ja ajoneuvoliikenteen ylläpidosta. Nyt annettavilla turvallisuussuosituksilla haluamme selkeyttää ja keskittää lossiliikenteen sääntelyä sekä kiinnittää huomiota kehittyvän teknologian ja erilaisten lossipaikkojen asettamiin turvallisuushaasteisiin”, kertoo tutkinnanjohtaja Haimila.

Linkki tiivistelmään ja tutkintaselostukseen

Akkuhybridilossi L-317 palasi liikenteeseen 21.4.2023 klo 11:00

Sisäisessä selvitystyössä on havaittu yhden hallintapaneelin ominaisuus, joka on mahdollistanut virheellisen toiminnon ja aiheutti hetkellisen ohjailukyvyttömyyden. Hallintapaneeliin on suoritettu korjaustoimeenpide viranomaisten suositusten mukaisesti.

Lossille on suoritettu perusteellinen teknillinen tarkastus ja tarkastuksessa ei ole havaittu teknisiä tekijöitä, jotka olisivat aiheuttaneet lossin ohjailukyvyn menetyksen. Viranomaiset ovat todenneet lossin olevan teknillisesti toimintakunnossa, ja lossille on myönnetty lupaa palata liikenteeseen.