Suomen ensimmäisen kelluvan LNG-terminaalin sijoituspaikaksi Fortumin Inkoon satama

Gasgrid Finland ja Fortum ovat allekirjoittaneet esisopimuksen Suomen ensimmäisen kelluvan LNG-terminaalialuksen, Exemplarin, sijoittamisesta Fortumin Inkoon satamaan. Suomen etelärannikolla sijaitsevassa Inkoossa on tarkoitukseen erinomaisesti sopiva syväsatama lähellä putkilinjoja, joita pitkin kaasu jaellaan teollisuus- ja muiden sektoreiden loppukäyttäjille Suomessa, Virossa  ja Itämeren alueella. Tämä kehitys auttaa alueen maita irtautumaan venäläisestä putkikaasusta.

Gasgrid vuokraa kelluvan LNG-terminaalialuksen Excelerate Energy Inc. -yhtiöltä kymmenen vuoden ajaksi ja pyrkii saamaan terminaalin käyttöön jo ensi talvena. Aluksen kapasiteetti riittää kattamaan sekä Suomen että Viron maakaasutarpeet. Kaasutoimitukset Venäjältä Suomeen keskeytettiin toukokuussa.

”Haluan kiittää Fortumia, Gasgridiä ja heidän yhteistyökumppaneitaan ripeästä toiminnasta. On taloutemme kannalta tärkeää, että kelluva LNG-terminaali turvaa teollisuutemme kaasunsaannin. Seuraava askel on pysyä aikataulussa ja saada satama toimintavalmiiksi”, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

”Alushanke on todella tärkeä Itämeren alueen huoltovarmuuden kannalta – ja siksi erittäin kiireellinen. Olen tyytyväinen siihen, että päätös terminaalin sijainnista tehtiin näin nopealla aikataululla. Tarvetta terminaalille on koko Itämeren alueella, joten Inkoo on alukselle erinomainen paikka”, sanoo Gasgridin toimitusjohtaja Olli Sipilä.

”Me Fortumilla olemme iloisia mahdollisuudesta tukea energian toimitusvarmuutta, teollisuutta ja taloutta Suomessa näinä haastavina aikoina. Inkoon satama sijaitsee Fortumin käytöstä poistetun hiilivoimalan alueella ja tarjoaa lähes käyttövalmiin infrastruktuurin sekä ihanteellisen sijainnin Suomen ensimmäiselle kelluvalle LNG-terminaalille. Tulevaisuudessa aiomme kehittää edelleen teollista toimintaa alueella, jotta se voi osaltaan tukea yhteiskunnan irtautumista hiilestä”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo.

Fortumin Inkoon satamaan on pääsy sopivaa väylää pitkin, sillä on käyttövalmis satamalaituri, se sijaitsee lähellä Suomen ja Viron välistä Balticconnector-kaasuputkea ja se on käytettävissä lyhyellä varoitusajalla. Lisäksi Inkoon satamalle on tehty tarvittavat ympäristövaikutusarvioinnit jo vuosina 2014–2015.

Inkoon lisäksi Gasgrid ja virolainen sähkön- ja kaasunsiirtoverkonhaltija Elering jatkavat mahdollisen sijaintipaikan kehittämistä Virossa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Pyrkimyksenä on vähentää mahdollisia riskejä ja kasvattaa todennäköisyyttä sille, että jompikumpi sijaintipaikoista on valmis mahdollisimman ajoissa seuraavaa talvea varten.

Kelluva LNG-terminaalialus Exemplar  

  • Kelluva varasto- ja uudelleenkaasutuslaiva (FSRU) Exemplar on 291 metriä pitkä ja 43 metriä leveä. Se on tilavuudeltaan noin 151 000 kuutiometriä ja vastaa täyteen lastattuna noin 68 000 tonnia LNG:ta eli nesteytettyä maakaasua. Määrä tarkoittaa noin 1 050 GWh energiaa.
  • FSRU Exemplarin haihdutuskapasiteetti on 140 GWh päivässä ja jopa yli 40 TWh vuodessa.
  • FSRU Exemplarin haihdutuskapasiteetti ylittää Suomen vuotuisen maakaasun kysynnän, joka on perinteisesti ollut noin 25 TWh vuodessa.
  • FSRU Exemplar palvelee merkittävällä kapasiteetillaan koko Itämeren alueen kaasumarkkinoita Balticconnector-yhdysputken kautta.

Fortumin syväsatama ja teollisuusalue Inkoossa 

  • Satama sijaitsee Inkoossa Fortumin Joddbölen teollisuusalueella noin 60 kilometriä Helsingistä länteen.
  • Fortum omistaa sataman, jota operoi Inkoo Shipping Oy. Satamassa käsitellään kuivaa irtotavaraa kuten sähkövoimaloissa käytettävää kiinteää polttoainetta.
  • Se on syväsatama, joten se pystyy ottamaan vastaan kelluvan LNG-terminaalialus ”Exemplarin”.
  • Satamalla on hyvä sijainti noin 1,5 kilometrin päässä Balticconnector-maakaasuputkesta, joka yhdistää Suomen ja Baltian maiden kaasumarkkinat.
  • Fortum operoi Pohjoismaiden suurinta hiilivoimalaa Joddbölessä sen pysyvään sulkemiseen vuonna 2016 saakka. Voimala purettiin vuonna 2020 ja yli 90 % sen materiaaleista kierrätettiin.
  • Alueen sijainti syväsataman ja suurjännitteisen siirtoverkon vieressä tekee siitä ihanteellisen paikan energiaintensiivisille, puhtaille teollisuudenaloille. Fortum tutkii useita eri vaihtoehtoja alueen tulevalle käytölle.