Väyläviraston ja Ruotsin merenkulkulaitoksen yhteisesti hankkima suunnitelma seuraavan sukupolven jäänmurtajasta on valmis

Uuden sukupolven jäänmurtajat voivat murtaa jopa 32 metriä leveän uoman ja ne on suunniteltu käyttämään myös fossiilivapaita polttoaineita, joiden avulla saadaan päästöjä vähennettyä.

Suunnittelun yhteishankinta oli jatkoa Suomen ja Ruotsin pitkälle ja tiiviille jäänmurtoyhteistyölle. Uuden sukupolven jäänmurtajien suunnittelussa haettiin ratkaisuja palvelutason ylläpitämiseksi toimintaympäristön muuttuessa: Suomen ja Ruotsin satamiin tulevien kauppalaivojen koko on kasvussa ja tiukentuvat ympäristövaatimukset pienentävät asteittain alusten konetehoja. Avustettavien alusten koon kasvu ja jäissäkulkuominaisuuksien heikentyminen vaikeuttavat alusten pääsyä jäämassojen läpi Itämeren haastavissa jääoloissa ja lisää avustustarvetta.

Jäänmurtajan suunnitteli  suomalainen Aker Arctic Technology Oy. Suunnittelutyön arvo oli noin 3,7 miljoonaa euroa. Murtajien rakentamisesta ei ole vielä päätöstä Suomessa eikä Ruotsissa.